ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมด้า(AMDA) เป็นองค์กรเอกชนซึ่งก่อตั้งใน

ปีค.ศ.1991 ทําหน้าที่บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ และระบบการรักษาพยาบาลของ

ประเทศญี่ปุ่นแก่ชาวต่างชาติเพื่อให้ชาวต่างชาติได้รับการบริการและการรักษาพยาบาลที่

เหมาะสมเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น ทางศูนย์ฯมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการ

สังคมและระบบการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นล่ามคอยให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์

 

 ขณะนี้ทางสำนักงานกำลังสร้างเว็บไซต์ใหม่ 

ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น  เบอร์โทรศัพท์ใหม่ 03-6233-9266

 

ศูนย์ข่าวสารข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลนานาชาติแอมด้า จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ปรึกษาไว้เป็นความลับ โดยปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 "ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตรเพื่อความสบายใจ" 

ในการคลอดบุตรที่ประเทศญี่ปุ่น

วิดีโอชุดสุขอนามัยของแม่และเด็ก เรื่อง ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตรในประเทศญี่ปุ่น

(ฉบับภาษาสเปน โปรตุเกส จีน เกาหลี ไทย เวียตนาม ญี่ปุ่น) ได้ลดราคาลงเหลือเพียง ม้วนละ

1575 เยนเท่านั้น

(DVD ฉบับภาษาอังกฤษ ยังคงราคา 3150 เยน (รวมภาษี) เท่าเดิม

ชุดรวม8ภาษา (รวม DVD ฉบับภาษาอังกฤษ)ราคาชุดละ 14,175เยน

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการจะเป็นเจ้าของ กรุณาพิจารณาสั่งซื้อในโอกาสนี้

 

 การให้คําปรึกษาการรักษาพยาบาลโรคเอดส์และโรคต่างๆโดยคณะแพทย์และนางพยาบาลคนไทยสําหรับผู้ป่วยคนไทย 

 

 แบบสอบถามการตรวจสุขภาพ ฉบับภาษาไทย 

 

cautionทางศูนย์ฯไม่รับให้คําปรึกษาทางอินเตอร์เนท