ทางเราได้จัดทำเอกสาร ( คำอธิบาย หรือว่า ตัวอย่างแบบฟอร์ม ) เพื่อช่วยเหลือให้ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสาร หรือเข้าใจธรรมเนียมที่แตกต่างในญี่ปุ่นได้ ให้สามารถรักษาสุขภาพตัวเองและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างไม่ต้องกังวล
ขอเชิญใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นสถานรักษาพยาบาล หรือส่วนบุคคล
กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบด้วย ถ้าท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหรืออื่น ๆ ที่ท่านคิดว่าน่าสนใจ เราจะนำความคิดเห็นของท่านนำมาอ้างอิงเพื่อทำให้เนื้อหามีสาระมากยิ่งขึ้นไป( เอกสารนี้เป็นเนื้อหา ณ ปัจจุบัน คือ เดือนสิงหาคม 2015 อาจจะมีการปรับปรุงเนื้อหา ในกรณีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ )

 

เพื่อไม่ให้เป็นกังวลในการติดต่อกับแผนกต้อนรับของสถานรักษาพยาบาล

 

ขอความกรุณากรณีมาตรวจ กรุณาแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ที่มาสถานพยาบาล และกรอกอาการที่เป็น (อาการป่วย) หรือ ใช้ใบสมัครขอตรวจ (แบบฟอร์มขอตรวจ)
แต่ละภาษามีภาษาญี่ปุ่นด้วย
ฉบับภาษาไทย
(พิมพ์ภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้กับทุกภาษา)

 

เพื่อสุขภาพที่ดี
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคของเด็ก new! ตารางวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็กฉบับวันที่ 1มีนาคม2015
(จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิเงินช่วยเหลือจาก สมาคมโอซาก้า)
ภาษาญี่ปุ่นฉบับ1,ภาษาญี่ปุ่นฉบับ2 / ภาษาไทยฉบับ1,ภาษาไทยฉบับ2
แบบสอบถามการตรวจสุขภาพโดยคำถามเฉพาะ ในส่วนของแบบสอบถามการตรวจสุขภาพเฉพาะ ( ตั้งแต่อายุ 40 ปีถึง 74 ปี )

ฉบับภาษาไทย
(พิมพ์ภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้กับทุกภาษา)
เพื่อสุขภาพจิตที่ดี
การรู้จักจัดการกับความเครียด เราจะรู้สีกเครียดกับสิ่งต่างๆ ในขณะใช้ชีวิตประจำวัน
อธิบายให้เข้าใจง่าย เกี่ยวกับ ความเครียดนั้นคืออะไร ทำอย่างไรจะรู้จักจัดการกับความเครียดได้
เอกสารนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ใน “คู่มือการจัดการกับความเครียด ~เพื่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจ~ ที่รวบรวมเนื้อหาโดยศูนย์ของเรา และตีพิมพ์โดยจังหวัดโอซาก้า ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดโอซาก้ากับNPO ประจำปี 2001
ฉบับภาษาญี่ปุ่น / ฉบับภาษาไทย
เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบ และอื่นๆ เมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโรคประสาท เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ เมื่อผู้ป่วยโรคประสาทจะเข้ารักษาที่สถานพยาบาลโรคประสาท
ทางสถานพยาบาลต้องแจ้งหัวข้อเหล่านี้ให้ผู้ป่วยทราบ
ฉบับภาษาญี่ปุ่น / ฉบับภาษาไทย
การที่จะดูข้อมูลเหล่านี้ได้ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader
ท่านใดที่ไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่image