ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมด้า (AMDA) ได้จัดกิจกรรมรับปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โรคเอดส์และโรคต่างๆรวมทั้งประสานการรักษากับสถาน พยาบาลโดยพยาบาลคนไทยสําหรับผู้ป่วยคนไทยฟรี โดยไม่ต้องแจ้งชื่อและที่อยู่

รับปรึกษาทางโทรศัพท์

พยาบาลคนไทยจะให้คำปรึกษา และ คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ (ฟรี)

เริ่มจาก เมษายน ค.ศ.2015 จนถึง มีนาคม ค.ศ.2016
เวลา วันจันทร์ วันศุกร์ 9:00~17:00
โทร. 03-5285-8088
หรือ โทรมือถือ 090-3359-8324

 

การประสานงานการรักษาพยาบาล

พยาบาลคนไทย จะเดินทางไปยังท้องถิ่นของท่าน ตามความต้องการของโรงพยาบาล หรือ สถานีอนามัย ในเขตจังหวัด คานากาว่า เพื่อประสานงานการรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา และ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต และ การช่วยเหลือหลังกลับประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบริการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แก่กลุ่มคนไทยด้วย กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อน ถ้าต้องการรับการบริการนอกพื่นที่ (นอกเขตคานากาว่า)

เริ่มจาก เมษายน ค.ศ.2015 จนถึง มีนาคม ค.ศ.2016
โทร. 03-5285-8088(วันจันทร์–วันศุกร์ 9:00~17:00)

 

สถานพยาบาลตามข้างล่างนี้มีนางพยาบาลคนไทยมาประจําอยู่เดือนละ2ครั้ง

เพื่อให้คําปรึกษา และ ช่วยเป็นล่ามเวลาที่ท่านรับการรักษาจากแพทย์

เมษายน ค.ศ.2015 จนถึง มีนาคม ค.ศ.2016
ทุกๆวันอังคาร เวลา เช้า 9:00-12:00  บ่าย 14:00-17:00
*กรุณาโทรสอบถามก่อน เพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ สถานที่ โคะบะยะชิโคะคุไซคลีนิก เบอร์โทรศัพท์ 046-263-1380
ที่อยู่ 3-5-6-110 นิชิซึรูมะ ยามาโตะชิ คานากาว่า
การเดินทาง เมื่อออกจากสถานีซึรูมะของรถไฟสายโอดะคิว เดินตามทางรถไฟไปประมาณ 5 นาที